Privatlivspolitik for Børneuniverset

Hos Børneuniverset er vi forpligtede til at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger. Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi indsamler og bruger dine oplysninger i forbindelse med vores hjemmetræningsforløb. Vi behandler kun dine oplysninger i overensstemmelse med gældende lov og regler.

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Vi indsamler oplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, barnets CPR-nummer og andre relevante oplysninger, der er nødvendige for at kunne tilbyde vores hjemmetræningsforløb.

Vores behandling af personoplysninger sker dels på baggrund af GDPR artikel 6, stk. 1, litra b, om opfyldelse af kontrakt, og dels GDPR artikel 6, stk. 1, litra c, om overholdelse af retlige forpligtelser. Vi er underlagt sundhedsloven og servicelovens regler om bl.a. journalføringspligt og pligt til videregivelse af oplysninger om træning til hjemkommune. I visse tilfælde vil behandlingen af personoplysninger ske på baggrund af dit samtykke, jf. GDPR artikel 6, stk. 1. litra a. Når vi behandler dit CPR-nr., sker det på baggrund af databeskyttelseslovens § 11. Når vi behandler følsomme oplysninger, er det med baggrund i GDPR artikel 9, stk. 2, litra b, idet det er for at overholde vores sundhedsretlige forpligtelser.

Hvordan bruger vi dine oplysninger?

Vi bruger dine oplysninger til at kunne give dig tilbud om vores hjemmetræningsforløb, og til at kunne planlægge og udføre træningen. Er det nødvendigt at dele oplysninger med tredjepart for at kunne levere vores hjemmetræningsforløb til dig, sker det altid på et lovligt grundlag. Videregivelse kan bl.a. ske til din hjemkommune, som vi er forpligtet til at dele oplysninger med efter serviceloven. Derudover kan videregivelse ske, efter dit ønske, ifm. samarbejde med andre fagpersoner, i hvilket tilfælde vi vil indhente dit samtykke forud for videregivelsen.

Opbevaring af dine oplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger sikkert og i overensstemmelse med gældende lov og regler. Når du kontakter os via sikkermail, vil dine oplysninger blive slettet efter 3 måneder, medmindre du bliver en del af vores hjemmetræningsforløb. Hvis du bliver en del af vores forløb, vil dine oplysninger blive gemt i vores journalsystem i overensstemmelse med gældende lov og regler.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder relateret efter GDPR, bl.a. ret til at anmode om at få adgang til dine oplysninger, rette dem eller bede om at få dem slettet. I de tilfælde hvor vores behandling af dine oplysninger baserer sig på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til, at vi opbevarer og behandler dine oplysninger. 

Hvis du ønsker at udøve en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os på  SIKKERMAIL

Links til andre websteder

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre websteder. Hvis du klikker på et link til et tredjeparts websted, bør du læse deres privatlivspolitik, da den kan afvige fra vores.

Vi håber, at denne privatlivspolitik besvarer eventuelle spørgsmål, du måtte have om vores håndtering af dine oplysninger. Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.